Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השירותים שלנו

תכנון פיננסי רחב

מיפוי נכסים והבנה עמוקה של הצרכים שלך ושל משפחתך בהווה ובעתיד,
בשילוב הסתכלות עמוקה על השוק ועל מגוון הפתרונות הקיימים בקליימקס.

תכנון מס וליווי פרישה

תכנון וניהול פנסיוני מקצועי המתייחס לתמהיל ההשקעות ולאופציות המיסוי הנכונות והמשתלמות ביותר עבורך. חיסכון פנסיוני יעיל וחכם מעניק לך ראש שקט בהווה וחיים נוחים ובטוחים עם הגעתך לגיל פרישה.

ניהול סיכונים חכם

ניהול סיכונים מצריך רמת מומחיות גבוהה והבנה עמוקה של המאפיינים הכלכליים. לשם כך בנינו מודלים ייחודיים באמצעותם אנחנו מנתחים מצבי שוק, נזילות, אשראי ועוד – ומגיבים בזמן אמת. אנו מנהלים את נכסי לקוחותינו תוך שמירה על רמת סיכונים מבוקרת ומותאמת עבורם, רוכשים הגנות וביטוחים לפי הצורך ומבצעים פיזור נכון של הנכסים הפיננסיים תוך ביצוע אופטימיזציה בהתאם לסוגי ההשקעות, תנאי השוק והרגולציה.

אנליזה בעולם האלטרנטיבי

ידע הוא כוח- מחלקת האנליזה בקליימקס בוחנת באופן סדיר ומבצעת בדיקות עומק של כלל אפשרויות ההשקעות הלא סחירות הקיימות בישראל ובעולם במטרה לשמש כחומת מגן ולסייע ללקוחותינו להבין את היתרונות והסיכונים הקיימים בכל אפשרות השקעה המוצעת עבורם.

ניהול קרנות השקעה

לאור השינויים המשמעותיים החלים בשנים האחרונות בסביבת הריבית בארץ ובעולם, ושינוי הסיכונים בהתאמה- אנו חושפים את לקוחותינו למכשירי השקעה ייחודים המקנים פיזור רחב יותר לתיק הנכסים, תוך הקטנת הסיכון וניצול הזדמנויות בעולם ההשקעות הסחירות והלא סחירות. 

לתיאום פגישה מקצועית

כתובתנו:  אפעל 25, פ"ת | מגדל אמות פלטינום – קומה 6 | info@climax.co.il | טלפון: 03-7196414