Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התהליך

כיצד אנו יוצרים עבורך
תמהיל פיננסי אופטימלי
המתאים לצרכיך

הכרת הלקוח ואיפיון צרכים
אנו מאמינים כי על מנת ליצור תמהיל פיננסי מקצועי ומדויק לצרכיך, מחובתנו להכיר אותך קודם. לכן, את תהליך העבודה אנו מתחילים בפגישת היכרות. בפגישה אנו לומדים את צרכיך, את השאיפות והמטרות שלך, את מבנה התא המשפחתי והנכסים הפיננסיים העומדים לרשותך.
בניית אסטרטגיה פיננסית
על בסיס ההיכרות המעמיקה ואיסוף הנתונים, אנו ניגשים לעבודה - בוחנים ובונים תמהיל פיננסי אישי המותאם באופן מלא עבורך. התמהיל מתייחס לכלל המוצרים- ביטוחים, חסכונות והשקעות.
יישום האסטרטגיות
לאחר התאמת ושיוף ההמלצות על מנת שיתאימו עבורכם בצורה האופטימלית, אנו מלווים אתכם בשלבי השינויים והטמעת האסטרטגיה החדשה עד לבניית תיק פיננסי משופר.
מעקב וליווי שוטף
לאחר יישום האסטרטגיות אנו ממשיכים במעקב וליווי שוטף. השירות האישי שלנו כולל עדכונים והמלצות לניהול מצויין לאורך זמן ובהתאמה לתנאי השוק והמיסוי המשתנים. אנו פועלים בשקיפות מלאה לאורך כל התהליך.

לתיאום פגישה מקצועית

כתובתנו:  אפעל 25, פ"ת | מגדל אמות פלטינום – קומה 6 | info@climax.co.il | טלפון: 03-7196414