Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קרנות השקעה

רקע

קרן Atlas הינה קרן של קרנות (Fund of funds) הפועלת בעולם הלא סחיר. הקרן הוקמה בשנת 2017 מתוך רצון לענות על הצורך בפיזור השקעות רחב ואיכותי בתיקי הנכסים של הלקוחות.

משקיעים פרטיים הרוצים לפזר את כספם בקרנות המתמחות בהשקעות לא סחירות נתקלים ביותר ויותר קרנות המאפשרות להם לעשות זאת אך להן מספר חסרונות:
• רבות מהן מציעות השקעה באפיק ספציפי או בנכס בודד, ללא פיזור מספק.
• השקעות בקרנות רבות כרוכות בתקופת התחייבות ארוכה.
• קרנות ההשקעה הטובות בתחומן נגישות רק לגופים מוסדיים ואינן נגישות כלל עבור משקיעים פרטיים.
• המינימום להשקעה בקרב קרנות מובילות רבות נע בין 5-40 מיליון ₪, מעבר ליכולתם של רוב הלקוחות.
• השקעות לא סחירות הן בדרך כלל מורכבות, בחינה ראויה של השקעות כאלו יכולה לארוך שבועות ואף חודשים ודורשת ניתוח מעמיק של אנשי מקצוע כגון עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים. ללקוח הפרטי אין את היכולות, ההבנה, הרצון והזמן לבצע אנליזה עמוקה ומורכבת על מנת להבין לעומק את כלל הסיכונים הקיימים בהשקעה.

יתרונות הקרן

• פיזור- כדי להגיע לרמת פיזור גבוהה הקרן פועלת כ- Fund of Funds, כלומר מורכבת מקרנות רבות שלכל אחת מהן התמחות שונה.
• נגישות- הקרן מאפשרת גישה עבור לקוחות הקצה לקרנות אטרקטיביות בעולם הלא סחיר שלרוב אינן נגישות כלל ללקוחות פרטיים.
• מיפוי וסינון- יכולת מיפוי גבוהה של תחום הפעילות ובחירה בקרנות הטובות בתחומן.
• בחינת השקעות מקצועית- אנליזה עמוקה לגבי כל השקעה שמועמדת לקרן ע"י מגוון אנשי מקצוע מובילים בתחומם.
• הפחתת חבות מס- ההשקעות בקרן מתבצעות דרך קופות גמל וקרנות השתלמות הפטורות לרוב מתשלום מס רווח הון ומהוות חיסכון ארוך טווח עבור רוב הלקוחות, מה שהולם את אופי ההשקעות בקרן Atlas.

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות הקרן, ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי בקרן. הזכויות בשותפויות אינן מוצעות לציבור. ההשקעה בקרן הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפות. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ או שיווק ו/או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.

רקע

קרן ביטחונות הינה קרן הפועלת בעולם הלא סחיר ומאפשרת ללקוחות פרטיים עתירי הון לייצר פיזור רחב בתיק ההשקעות שלהם לנכסים להם קורלציה נמוכה או אפסית עם השקעות הסחירות בשוק ההון.

בשנים האחרונות עלה בצורה משמעותית היקף ההלוואות החוץ בנקאיות בישראל- גם הלוואות לחברות וגם לאנשים פרטיים לשלל מטרות, חלקן עסקיות. קרן Bithonot הינה קרן חוב המספקת הלוואות, בעיקר כאלו המיועדות להגדלה ושיפור של פעילות עסקית לאנשים פרטיים וחברות כנגד שעבוד נכסי נדל"ן שבבעלותם וזאת על ידי שעבוד דירה פרטית למגורים או להשקעה שברשותם.

יתרונות הקרן

• סוג הבטוחות- רוב ההלוואות בקרן הינן הלוואות המובטחות ע"י משכנתא מדרגה ראשונה ובתנאי שהנכסים הינם בבעלות מלאה ובלעדית של הלווים. במידה וניתנת הלוואה כנגד משכנתא בדרגה שנייה הקרן עדיין תשמור על היקף בטחונות גבוה על תיק ההלוואות.
• פיזור רחב בין לווים- מקטין את הסיכון הגלום בקרן.
• תקופת הלוואה ממוצעת- הלוואות שניתנות על ידי הקרן הינן קצרות במיוחד, מה שמעלה בצורה משמעותית את ערך הבטוחה המוחזקת ע"י הקרן.
• חוזקת הבטוחות- הקרן נותנת הלוואות לאנשים פרטיים כנגד שעבוד נכסי נדל"ן למגורים שבבעלותם. היחס בין שווי הבטוחות לבין שווי הלוואות שניתנות ללווים הינו גבוה, בנוסף כל לווה חותם על ערבות אישית כך שגם הנכסים האחרים של הלווה עומדים כבטוחה לעמידה בתנאי ההלוואה לקרן.

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות הקרן, ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי בקרן. הזכויות בשותפויות אינן מוצעות לציבור. ההשקעה בקרן הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפות. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ או שיווק ו/או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.

רקע

קרן Optimus הינה קרן ייחודית הפועלת בעולם הסחיר החל מחודש מאי 2016, בעיקר במניות בישראל ובארה"ב.
את הקרן הקמנו על מנת לאפשר ללקוחותינו להשקיע באופן שונה מהותית ביחס להשקעות המסורתיות במוצרים הרווחים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקים מנוהלים.

הבורסה בישראל מתאפיינת בבעיית סחירות שרק הולכת וגדלה בשנים האחרונות- הגופים המוסדיים(חברות הביטוח ובתי ההשקעות) מנהלים סכום עתק בהשוואה לשווי הכולל של כלל המניות הנסחרות בבורסה בת"א. כתוצאה מכך הגופים המוסדיים משקיעים בד"כ במניות הגדולות בעוד שמניות רבות קטנות יותר, להן מחזורי מסחר יומי נמוכים יחסית, נמצאות מבחינתן מתחת לרדאר.

לבעיית הסחירות הנמוכה בבורסה השפעות רבות על החלטות ההשקעה של הגופים המוסדיים:
• גם במידה ופוטנציאל התשואה במניות הקטנות הוא גבוה כמעט ולא תהיה לו תרומה לתשואה הכוללת של התיק, לכן פעמים רבות פשוט לא משקיעים בהן.
• הגופים המוסדיים לא מבצעים אלוקציה אופטימלית בנכסים המנוהלים התואמת את הערך הכלכלי של החברות.
• הנכסים אותם מנהלים הגופים יחסית סטטיים- הם לא מבצעים פעולות רבות בתיק הנכסים שלהם כדי לא להשפיע על מחירי המניות.
• המחזורים הנמוכים של מניות רבות משפיעים על זמן הכניסה של הגופים המוסדיים להשקעות במניות, באופן דומה גם היציאה מהן היא בעייתית, לכן יעדיפו לרוב לא להיכנס להשקעות מסוימות.

יתרונות הקרן

קרן Optimus הוקמה על מנת להפוך את בעיית הסחירות ליתרון ולפעול באופן שונה מהגופים המוסדיים, בדומה לסירת מרוץ קטנה ומהירה היכולה לפעול בגמישות מקסימלית לעומת נושאות המטוסים שלידה:
• פועלת באלוקציה התואמת לערך הכלכלי של החברות בהן היא משקיעה.
• יכולה לפעול בסייקלים קצרים כתוצאה מאירועים חיוביים/שליליים שלא היה ניתן לצפות אותם.
• כניסה מתחת למחירים של הגופים המוסדיים כדי להנות מעליית מחיר המנייה, כלומר קונים את אותן אחזקות רק יותר בזול.
• אסטרטגיית שוק- ניצול הזדמנויות כשיש ירידות משמעותיות בשווקים, גם בישראל וגם בארה"ב.

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות הקרן, ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של השותף הכללי בקרן. הזכויות בשותפויות אינן מוצעות לציבור. ההשקעה בקרן הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפות. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ או שיווק ו/או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.

לתיאום פגישה מקצועית

כתובתנו:  אפעל 25, פ"ת | מגדל אמות פלטינום – קומה 6 | info@climax.co.il | טלפון: 03-7196414